V i n k o v a č k i      p l i v a č k i      k l u bTreneri u Vinkovačkom plivačkom klubu

Ime i prezime:

Zvonimir Pinter, oec.

stručni prvostupnik (baccalaureus) trenerske struke

Telefon:

 

092-133-9645

 

e-mail:

zvonimir.pinter@gmail.com

 

Ime i prezime:

Josip Gajčević

 

Telefon:

092/342-07-27

 

email:
gajavk@hotmail.com

 

 

Ime i prezime:

Robert Štrk

Telefon:

098-629-909

Ime i prezime:

Saša Kasta

licencirani FINA trener plivanja

Telefon:

099-790-2555

Ime i prezime:

Luka Jurić, prof.

Telefon:

098 - 530-331

e-mail:

lukajuricvk@gmail.com

 


Izrada i dizajn:
Ikona web design studio